ต้อนรับปีใหม่ 2557 ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี

December 25, 2013

ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นคือ การสวดมนต์ข้ามปี โดยนิยมจัดเป็นประจำทุกปี ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสวดมนต์ข้ามปี เสริมบุญบารมี ความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ แต่รู้ไหมว่าประเพณีการสวดมนต์ข้ามปีนั้น มีมาก่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 แล้ว!! วันนี้จะจึงนำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ข้ามปีมาฝากกัน

 

 

การสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติมาแต่โบราณ  ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3ได้เคยประกอบพิธีสวดมนต์ปีใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในสมัยนั้นคือ วันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยคืนก่อนสิ้นปีพระสงฆ์และ ประชาชนจะร่วมกันสวดมนต์บทมหาสมัยสูตร  จากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจึงสวดบทชัยมงคลคาถา  แต่ต่อมาราชการได้กำหนดให้วันปีใหม่ตรงกับหลักสากลคือวันที่ 1มกราคมของทุกปี พิธีการสวดมนต์ข้ามปีนี้จึงเลือนหายไปจากสังคม

 

ปัจจุบันการสวดมนต์ข้ามปีได้รับความนิยมขึ้นอีกครั้ง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดงานขึ้น ทั้งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, มหาเภรสมาคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจนวัดวาอารามต่างๆ ได้ร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมจึงทำให้ประเพณีการสวดมนต์ข้ามปีนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง

 

 

 

อานิสงฆ์ ของการสวดมนต์ข้ามปี 2557

อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี

ท่านพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ได้ให้ข้อคิดหลักธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ หรือผลที่จะได้รับจากการสวดมนต์ข้ามปี ไว้ดังนี้
1.ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุและความชั่วร้าย
2.เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิตแล