top of page

บริการของเรา

เราให้บริการดูแลและพักฟื้นสุขภาพอนามัย ทั้งร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและใจของบุคคลที่ท่านรัก และไว้วางใจให้เราได้ดูแล ที่เดอะนีมฟ์ แคร์ โฮม เราให้บริการดูแลสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษตลอด24ชั่วโมง ด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานการบริบาล และพยาบาลผู้ควบคุม ให้คำปรึกษาโดยแพทย์

ดูแลโดยบุคคลากรทางการแพทย์

 • แพทย์ให้การตรวจ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้ง

 • พยาบาลวิชาชีพ ให้การดูแลควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง

 • ผู้ช่วยพยาบาล ให้การดูแล และช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน

บริการต่างๆที่ท่านจะได้รับ

 • การดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป

 • การพยาบาล เช่น ทำแผล เปลี่ยนสายอาหาร สายสวน

 • กายภาพบำบัดพื้นฐาน

 • กิจกรรมสันทนาการ (ขึ้นกับสภาวะของผู้เข้ารับบริการแต่ละคน)

 • อาหาร 3 มื้อ พร้อมของว่าง

 • บริการซัก-รีดเสื้อผ้า

 • ทำความสะอาดห้องพักประจำวัน

บริการรถพยาบาล

 • บริการรถรับส่ง สำหรับไปตรวจตามนัดแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ในราคาพิเศษ

**อัตราค่าบริการเหมาจ่ายรวมบริการพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น ยกเว้นค่าบริการรถพยาบาลกรณ๊ไม่ฉุกเฉิน  อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง และของใช้ส่วนตัวอื่นๆผู้เข้ารับบริการต้องเตรียมมาเอง 

Package & Promotion 

พิเศษ!!! สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น เช่นผู้ป่วยเส้นเลือดสมอง หลังผ่าตัด อัมพฤกษ์อัมพาต ที่ต้องการกายภาพบำบัดต่อเนื่อง โดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ เราสามารถจัดแพคเกจการดูแล รวมสถานที่ อาหาร แบบเหมาจ่ายในราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 10000บาท*ต่อเดือนเท่านั้น 

 

 

*เฉพาะค่ากายภาพ

บริการดูแลที่บ้าน

บริการจัดส่งผู้ช่วยพยาบาลดูแลที่บ้าน24ชั่วโมง โดยมีการควบคุมการดูแลโดยพยาบาลประจำศูนย์

สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆได้ตามความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ปฏิบัติงานตามตาราง และมีการสลับเวร หมดห่วงกับปัญหาดูแลไม่เป็น หรือลาออกบ่อย สนใจสอบถามรายละเอียด ติดต่อเรา

bottom of page