July 31, 2016

อัลบูมิน คือ โปรตีนชนิดหนึ่งที่พบได้ ประมาณ 50% ของโปรตีนที่พบในเลือด มีหน้าที่ในการสร้างแลซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย มีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน ต่อสู้กับการติดเชื้อ  

     อัลบูมินถูกสร้างจากกรดอะ...

April 20, 2016

         

 

  ภาวะนี้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เนื่องจากความร้อนที่มากเกินไปและเกิดการสูญเสียเหงื่อและสารน้ำไปอย่างมาก  เมื่อพูดถึงโรคนี้บางท่านอาจคิดว่าน่าจะเกิดในทหารหร...

February 2, 2016

เกลือเป็นแร่ธาตุทางโภชนาการชนิดหนึ่ง หรือโซเดียมคลอไรด์ที่หลายคนรู้จัก  เป็นเครื่องปรุงอาห