top of page
โปรตีนไข่ขาวผง ถุงขนาด 2 ปอนด์.      
มี 4 รส ช็อกโกแล็ต, ม็อคค่า, วนิลา, งาดำ,ธรรมชาติ

albuminplus

฿990.00Price
  • โปรตีนไข่ขาวผง Albuminplus เสริมโปรตีนสำหรับผู้ปวย โรคไต โรคตับ เบาหวาน บำรุงร่างกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เสริมโปรตีนให้แก่ร่างกาย บำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดี ไข่ขาวผงสำเร็จรูป สกัดจาก ไข่ขาวล้วน มีอัลบูมิน(Albumin)สูง เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีระดับ Albumin ในเลือดต่ำเช่น ผู้ป่วยโรคไตรั่ว บวมน้ำ โรคตับ เบาหวาน ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง สะดวกกว่าการต้ม ผสมเครื่องดื่มได้ทันทีและยังเหมาะสำหรับผู้ที่ออก กำลังกาย เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วย
bottom of page