top of page

ใช้ชีวิตให้มีสุข รับปีใหม่


สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับความสุข

1.มนุษย์ส่วนมากมีความสุขหรือทุกข์จากคนใกล้ตัว สิ่งใกล้ตัวหรือเหตุการณ์ใกล้ตัว

2.ความสุข-ทุกข์ เกิดได้เสมอๆสุขจากการได้สิ่งที่ชอบ และไม่ได้สิ่งที่ไม่ชอบ จงมีความชอบและไม่ชอบสิ่ง ทั้งหลายให้เป็นกลางๆ (คือไม่ชอบมากและ ไม่เกลียดมาก) และมีสิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบให้น้อยลง ก็จะไม่ทุกข์มาก-ไม่สุขมาก-อยู่ได้สบายๆ ขึ้น

3.ความสุขอยู่ที่วิธีคิด-ทัศนคติที่เหมาะสม ถ้ามีความคิดและทัศนคติที่ดีจะเกิด นิสัยของความสุข อยู่ที่ไหนก็สุขได้ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร เหตุการณ์เหมือนกันที่เกิดขึ้นกับคนหลายๆ คน บางคนทุกข์มาก บางคนไม่ทุกข์เลย

4.ความสุขเต็ม 100% และนานๆ ไม่มีหรอก และไม่มียาที่กินแล้วให้เกิดความสุขด้วย

5.จะสุขแทนกันหรือทุกข์แทนกันก็ไม่ได้ แต่คนที่มีความสุขแล้วเมื่ออยู่ใกล้ใครหรือแนะนำใครให้มีความสุข ถ้าเขาเชื่อและทำตามเขาจะสุขได้ แต่ไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกันอยู่ดี

6.ความสุขเกิดขึ้นที่ปัจจุบันเสมอคือ Here & Now ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน กับใคร สถานการณ์อย่างไร ถ้าคิดเป็น มีวิสัยทัศน์ดี ก็สุขได้

7.วิธีสร้างความคิดและทัศนคติให้เกิดความสุข ความสุขเกิดจาก

1.การตระหนักในความมีคุณค่าของตัวเองและคนอื่นตามความเป็นจริง

2.สามารถสร้างมิตรภาพและ ความรักกับตัวเองได้

3.สามารถสร้างมิตรภาพ และความรักกับคนอื่นได้

4.มีความหวังที่ดี (Good Hope) เสมอ

5.คุณต้องการความสุข และสามารถสร้างความสุขได้ ผมใช้สอนคนไข้-ผู้ทุกข์ทุกคน ได้ผลดีมาก หายทุกข์ ยิ้มออก

8.หน้าที่ของคุณมี 5 ข้อคือ

1.รักตัวเองตามความเป็นจริงให้ได้

2.ช่วยตัวเองมากขึ้น

3.รักคนอื่นตามความเป็นจริง

4.ช่วยคนอื่น (ให้มิตรภาพ ความรัก)

5.ไม่คาดหวังคนอื่นมารัก มาช่วยคุณ ถ้า ชีวิตมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น ก็ให้ตั้ง ความหวังว่า "เดี๋ยวก็ดีขึ้น" แล้วมันจะดี ขึ้นจริงๆ เพราะคุณไม่แช่งชีวิตของคุณ เวลาผ่านไปมันจะสมานความเจ็บปวดในชีวิตได้

9.ลดอีโก้ลงบ้าง ให้มีอยู่บ้างแต่ไม่มาก เลี้ยงดูอีโก้กันเอง อย่าหมิ่นศักดิ์ศรีกัน แต่อย่าหลงใหลอีโก้ (อีโก้ = ศักดิ์ศรี) ลดการวิเคราะห์จับผิด บางอย่าง ทำเป็นไม่รู้ ไม่ดู ไม่ฟัง เสียบ้างก็ได้

10.สุขมี 3 อย่าง สุขกาย สุขใจ สุขจิตวิญญาณ สร้างไปพร้อมๆ กัน

11.ฝึกสมาธิบ้างแบบไหนก็ได้ชีวิตจะได้มีความสุขแบบร่มเย็น (สงบ) และเป็นประโยชน์

12.ให้คิดว่าทุกวันคือวันขึ้นปีใหม่ และเอาใหม่ ทำใหม่ทุกวัน

(ทำแบบที่เขียนมานี่แหละ) จะมีความสุขทุกวันครับ


bottom of page