top of page

การอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

การช่วยชีวิตด้วยการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (Hands only CPR) การช่วยชีวิตด้วยการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว (Hands only CPR) เป็นการช่วยชีวิตผู้ที่หมดสติด้วยการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว เพื่อช่วยบีบเลือดที่หัวใจออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้ฟื้นชีวิตกลับมาได้อย่างปกติ โดยการกดหน้าอกต้องกดตามจังหวะที่เหมาะสม ให้ได้จังหวะการกดอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที จึงมีการนำเพลงมาให้สอบประกอบจังหวะการกดหน้าอก ซึ่งการกดหน้าออกเพื่อช่วยชีวิตตามจังหวะเพลงนั้น ให้วางส้นมือข้างหนึ่งที่หน้าอกตรงกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง จากนั้นวางส้นมืออีกข้างประสานกัน เหยียดแขนตรง กดหน้าอกให้ลึกอย่างน้อง2นิ้วหรือ5เซนติเมตร ปล่อยหน้าอกให้เด้งกลับมาสุด กดแล้วปล่อย กดแล้วปล่อย ตามจังหวะเพลงจนกว่าความช่วยเหลือจากรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินจะมาถึง